Ce este Directiva Europeană?

Ce este Directiva Europeană?

Întrebări frecvente referitoare la Directiva Europeană în domeniul prevenției și restructurării.

I.
Ce este Directiva Europeană?
 

Directiva privind restructurarea și insolvența nr. 2019/1023

adoptată în Uniunea Europeană – iunie 2019

 

Directiva este un act legislativ care stabilește un obiectiv pe care trebuie să îl atingă toate statele membre. Fiecare dintre ele are însă libertatea de a decide asupra modalităților de îndeplinire a obiectivului stabilit.

 

Directiva privind restructurarea și insolvența nr. 2019/1023 urmărește armonizarea legislației statelor membre în domeniul restructurării, creșterea șanselor de restructurare ale companiilor, în speciale ale IMM-urilor, crearea unor cadre eficiente de restructurare preventivă, insolvență și remitere (renunțarea la/diminuarea) de datorii.

II.
Roadmap
 • Proiectul va fi supus dezbaterii publice pentru 30 de zile, timp în care orice persoană interesată poate transmite propuneri de modificare/completare a acestora, care vor fi analizate și introduse în textul de lege, dacă sunt considerate utile scopului legii.
 • Proiectul de lege ajunge la comisiile juridice de specialitate ale ministerelor de resort, pentru avize.
 • După obținerea avizelor, Proiectul, în forma avizată și aprobată de Guvern, va fi transmis către Parlament.
 • Pasul final este ca legea să fie aprobată de Parlament și publicată în Monitorul Oficial, astfel încât Directiva să fie transpusă conform prevederilor acesteia.
III.
Ce își propune?
 • Să creeze proceduri de restructurare clare, simple și eficiente;
 • Să încurajeze companiile și creditorii să apeleze la restructurare încă de la primele semne de dificultate;
 • Să crească șansele de redresare ale afacerilor și să salveze valoarea din companiile românești;
 • Să ajute la diminuarea/eliminarea datoriilor companiilor;
 • Să crească eficiența procedurilor deja existente și să reducă durata în care acestea se derulează;
 • Să diminueze costurile generate de proceduri și să maximizeze gradul de recuperare a creanțelor.
IV.
Care sunt avantajele și beneficiile transpunerii Directivei în legislația românească
 • Salvarea companiilor românești de la intrarea în insolvență sau chiar în faliment;
 • Menținerea/creșterea numărului de locuri de muncă;
 • Menținerea unui număr ridicat de companii productive în economie
 • Păstrarea micilor afaceri – surse de venit ale antreprenorilor – și a know-how-ului antreprenorial;
 • Costuri mai reduse, timp mai rapid de plată a creanțelor, grad mai mare de acoperire a creanțelor;
 • Reducerea numărului de împrumuturi neperformante;
 • Lichidarea eficientă și rapidă a afacerii – dacă aceasta nu se mai poate restructura, astfel încât antreprenorul să poată reintra pe piață cu o nouă afacere și să creeze, astfel, noi locuri de muncă, venit la bugetul de stat, resurse pentru celelalte afaceri de pe piață.
V.
Principiile după care se ghidează Directiva:
 • O legislație armonizată la nivelul tuturor statelor membre în domeniul restructurării.
 • Proceduri mai eficiente, cu o durată rezonabilă de timp, costuri mai reduse și grad de achitare a creanțelor mai mare.
 • Creșterea numărului de companii care decid să se restructureze încă de la primele semne de dificultate și salvarea valorii din business.
 • Acordarea celei de-a doua șanse companiilor care se restructurează.
 • Reducerea numărului de insolvențe și falimente ne-necesare.
 • Suspendarea executărilor silite individuale.
 • Impunerea planului de restructurare și creditorilor disidenți.
 • Descărcarea completă de datorie a întreprinzătorilor într-un termen de maxim 3 ani.
VI.
Se aplică doar în România?

Nu. Directiva privind restructurarea și insolvența nr. 2019/1023 se aplică în toate cele 27 de state membre UE, în versiuni adaptate contextului socio-cultural și economic specific fiecărui stat.

VII.
Care este termenul de implementare și care sunt excepțiile?
Transpunerea Directivei Europene în legislația națională va avea loc în 2021.
Excepțiile privind termenul de implementare sunt:

Prevederile referitoare la utilizarea mijloacelor electronice de comunicare – declararea creanțelor, depunerea planurilor de restructurare sau de rambursare și comunicările către creditori – până la 17 iulie 2024.

Prevederile referitoare la utilizarea mijloacelor electronice de comunicare – depunerea de contestații și formularea unor căi de atac – până la 17 iulie 2026.

VIII.
Ce aduce nou în proceduri?
 • Claritate, rapiditate și flexibilitate
 • Acces la cadre de restructurare preventivă în vederea unei restructurări cât mai din timp a afacerii, în special pentru IMM-uri
 • Libertate de negociere - Implicare redusă a instanțelor
 • Costuri mai mici, grad mai mare de recuperare a creanțelor
 • Prevenirea insolvenței
 • Perioadă de respiro pentru afacere, ca urmare a suspendării executărilor silite pe o durată de 4 luni
 • Restructurarea reală a afacerii
 • Încurajarea finanțărilor în procedură
 • Împiedicarea creditorilor disidenți să blocheze procedura
 • Eliminarea căilor de tergiversare a aprobării unui plan de reorganizare
 • Suportul antreprenorilor de a lichida afacerea care nu mai poate fi salvată și revenirea în business a acestora cât mai rapid
 • Digitalizarea procedurilor – care poate reduce durata și costurile procedurii prin comunicări on-line, adunări on-line ale creditorilor, s.a.
Flowers

test