Ce este Directiva Europeană?

Ce este Directiva Europeană?

Întrebări frecvente referitoare la Directiva Europeană în domeniul prevenției și restructurării.

I.
Ce este Directiva Europeană?
 

Directiva privind restructurarea și insolvența nr. 2019/1023

adoptată – iunie 2019

transpusă până la – 17 iulie 2021

 

Directiva este un act legislativ care stabilește un obiectiv pe care trebuie să îl atingă toate statele membre. Fiecare dintre ele are însă libertatea de a decide asupra modalităților de îndeplinire a obiectivului stabilit.

 

Directiva privind restructurarea și insolvența nr. 2019/1023 urmărește armonizarea legislației statelor membre în domeniul restructurării, creșterea șanselor de restructurare ale companiilor, în speciale ale IMM-urilor, crearea unor cadre eficiente de restructurare preventivă, insolvență și remitere (renunțarea la/diminuarea) de datorii.

II.
Roadmap
 • Proiectul va fi supus dezbaterii publice pentru 30 de zile, timp în care orice persoană interesată poate transmite propuneri de modificare/completare a acestora, care vor fi analizate și introduse în textul de lege, dacă sunt considerate utile scopului legii.
 • Proiectul de lege ajunge la comisiile juridice de specialitate ale ministerelor de resort, pentru avize.
 • După obținerea avizelor, Proiectul, în forma avizată și aprobată de Guvern, va fi transmis către Parlament.
 • Pasul final este ca legea să fie aprobată de Parlament și publicată în Monitorul Oficial, astfel încât Directiva să fie transpusă conform prevederilor acesteia.
III.
Ce își propune?
 • Să creeze proceduri de restructurare clare, simple și eficiente;
 • Să încurajeze companiile și creditorii să apeleze la restructurare încă de la primele semne de dificultate;
 • Să crească șansele de redresare ale afacerilor și să salveze valoarea din companiile românești;
 • Să ajute la diminuarea/eliminarea datoriilor companiilor;
 • Să crească eficiența procedurilor deja existente și să reducă durata în care acestea se derulează;
 • Să diminueze costurile generate de proceduri și să maximizării gradului de recuperare a creanțelor.
IV.
Care sunt avantajele și beneficiile transpunerii Directivei în legislația românească
 • Salvarea companiilor românești de la intrarea în insolvență sau chiar în faliment;
 • Menținerea/creșterea numărului de locuri de muncă;
 • Menținerea unui număr ridicat de companii productive în economie
 • Păstrarea micilor afaceri – surse de venit ale antreprenorilor – și a know-how-ului antreprenorial;
 • Costuri mai reduse, timp mai rapid de plată a creanțelor, grad mai mare de acoperire a creanțelor;
 • Reducerea numărului de împrumuturi neperformante;
 • Lichidarea eficientă și rapidă a afacerii – dacă aceasta nu se mai poate restructura, astfel încât antreprenorul să poată reintra pe piață cu o nouă afacere și să creeze, astfel, noi locuri de muncă, venit la bugetul de stat, resurse pentru celelalte afaceri de pe piață.
V.
Principiile după care se ghidează Directiva:
 • O legislație armonizată la nivelul tuturor statelor membre în domeniul restructurării.
 • Proceduri mai eficiente, cu o durată rezonabilă de timp, costuri mai reduse și grad de achitare a creanțelor mai mare.
 • Creșterea numărului de companii care decid să se restructureze încă de la primele semne de dificultate și salvarea valorii din business.
 • Acordarea celei de-a doua șanse companiilor care se restructurează.
 • Reducerea numărului de insolvențe și falimente ne-necesare.
 • Suspendarea executărilor silite individuale.
 • Impunerea planului de restructurare și creditorilor disidenți.
 • Descărcarea completă de datorie a întreprinzătorilor într-un termen de maxim 3 ani.
VI.
Se aplică doar în România?

Nu. Directiva privind restructurarea și insolvența nr. 2019/1023 se aplică în toate cele 27 de state membre UE, în versiuni adaptate contextului socio-cultural și economic specific fiecărui stat.

VII.
Care este termenul de implementare și care sunt excepțiile?

Termenul de transpunere a Directivei Europene în legislația național este 17 iulie 2021.
Excepțiile privind termenul de implementare sunt:

Prevederile referitoare la utilizarea mijloacelor electronice de comunicare – declararea creanțelor, depunerea planurilor de restructurare sau de rambursare și comunicările către creditori – până la 17 iulie 2024.

Prevederile referitoare la utilizarea mijloacelor electronice de comunicare – depunerea de contestații și formularea unor căi de atac – până la 17 iulie 2026.

VIII.
Ce aduce nou în proceduri?
 • Claritate, rapiditate și flexibilitate
 • Acces la cadre de restructurare preventivă în vederea unei restructurări cât mai din timp a afacerii, în special pentru IMM-uri
 • Libertate de negociere - Implicare redusă a instanțelor
 • Costuri mai mici, grad mai mare de recuperare a creanțelor
 • Prevenirea insolvenței
 • Perioadă de respiro pentru afacere, ca urmare a suspendării executărilor silite pe o durată de 4 luni
 • Restructurarea reală a afacerii
 • Încurajarea finanțărilor în procedură
 • Împiedicarea creditorilor disidenți să blocheze procedura
 • Eliminarea căilor de tergiversare a aprobării unui plan de reorganizare
 • Suportul antreprenorilor de a lichida afacerea care nu mai poate fi salvată și revenirea în business a acestora cât mai rapid
 • Digitalizarea procedurilor – care poate reduce durata și costurile procedurii prin comunicări on-line, adunări on-line ale creditorilor, s.a.
Flowers

test