A fost adoptata Legea nr. 113/2020 privind aprobarea OUG 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței.

Tip:
Noutăți legislative
|
Dată:
2020-07-09

Principalele modificări:

  • A fost eliminat dreptul creanțelor curente, cu scadența depășită cu mai mult de 60 de zile, la executarea silită
  • S-a majorat valoarea-prag a creanței pentru formularea unei cereri de deschidere a procedurii insolvenței, atât pentru creditori, cât și pentru debitori, de la 40.000 lei la 50.000 lei.
  • S-a eliminat condiția existenței unei creanțe fiscale sub 50% din valoarea creanțelor pentru introducerea cererii de deschidere a procedurii de către debitor
  • A fost clarificată data de la care curge termenul pentru analiza cererilor de plată a creanțelor curente – respectiv de la data recepționării cererii de către administratorul judiciar, și nu de la depunerea cererii, cum prevedea textul actual. Totodată, termenul de răspuns a fost majorat de la 10 la 15 zile.
  • S-a introdus un text privind distribuirea prețului în cazul valorificării activelor aflat sub sechestru penal - pe de o parte el trebuie distribuit conform prevederilor legale, pe de altă parte s-a reglementat obligația de a pune la dispoziția organelor de urmărire penale diferența de bani rămasă din preț după imputarea cheltuielilor de procedură.
  • A fost înlocuită măsura înscrierii sub condiție rezolutorie a creanțelor fiscale contestate și nesuspendate, cu măsura înscrierii provizorii.
  • S-a definit convenția de plată – ca fiind înțelegerea între debitor și creditor privind stingerea în una sau mai multe tranșe a obligațiilor la alte termene decât cele scadente conform prevederilor contractuale sau legale
  • La depunerea ofertelor, practicienii nu vor mai fi obligați să estimeze disponibilitatea de timp și de resurse umane, nici să arate experiența generală sau specifică în preluarea administrării dosarului. Judecătorul-sindic rămâne, astfel, atunci când trebuie să numească un administrator judiciar/lichidator provizoriu, fără posibilitatea de a decide desemnarea acestuia pe criterii de performanță și profesionalism.
  • Se introduce instituția recuzării sau abținerii pentru conflict de interese, raportat la prevederile generale din Codul de procedură civilă, pentru specialiștii desemnați în procedură (avocați, experți contabili, evaluatori sau alți specialiști)

 

Flowers

test