Noi facilități fiscale au fost adoptate în beneficiul companiilor în dificultate și insolvență

Tip:
CITR News
|
Dată:
2020-11-16
  1. OUG 181/2020

Companiile în dificultate, dar și cele aflate în insolvență (mai puțin cele în faliment) pot beneficia, pentru creanțele bugetare a căror scadență/termen de plată s-a împlinit după declararea stării de urgență, de procedura simplificată de eșalonare la plată a creanțelor bugetare (principal + accesorii) instituită prin OUG nr. 181/2020.

Durata pentru care se poate acorda eșalonarea este de 12 luni.

Principalele avantaje sunt:

  • dobânzile care curg sunt la jumătate față de valoarea prevăzută de Codul de procedură fiscală, respectiv 0,01% pe zi de întârziere, de la 26 decembrie 2020;
  • nu începe sau se suspendă procedura de executare silită pentru sumele care fac obiectul eșalonării la plată.

Cererea trebuie depusă până la 15 decembrie 2020, principalele condiții fiind ca societatea (i) să nu înregistreze obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență, nestinse la data eliberării certificatului fiscal necesar pentru eșalonare și (ii) să aibă depuse toate declarațiile fiscale.

În plus, este de așteptat ca, în baza aceluiași act normativ, autoritățile locale să decidă reducerea impozitului anual pe clădiri cu maxim 50% pentru clădirile nerezidențiale folosite pentru activitatea economică a persoanelor fizice sau juridice, dacă acestea au fost obligate să își întrerupă total activitatea sau dețin certificat pentru situații de urgență.

Aceleași autorități locale pot, în baza Ordonanței, să decidă și scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri în proprietatea publică /privată a statului dacă au fost obligați sa își întrerupă activitatea în perioada stării de urgență.

Alte modificări aduse de OUG privesc:

  • decontarea testelor medicale pentru diagnosticarea infecției cu coronavirus – atât pentru contribuabilii care obțin venituri din activități independente, cât și pentru angajatori;
  • restructurarea obligațiilor fiscale prevăzută de OG nr. 6/2019, care se prelungește până la 31 martie 2021;
  • pentru obligațiile fiscale scadente începând cu 21 martie 2020 neachitate până la 25 decembrie 2020 nu se calculează dobânzi și penalități de întârziere, și nici nu se poate începe executarea silită ori, dacă a început, se suspendă.

 

  1. Modificări ale Codului fiscal

Totodată, Codul fiscal a suferit o serie de modificări prin trei acte normative care vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2020:

  • reducerea impozitului pe clădiri/terenuri utilizate pentru prestarea de servicii turistice – Legea nr. 230/2020;
  • modalitatea de calcul a impozitului pe clădiri cu utilizare mixtă – Legea nr. 241/2020;
  • reglementarea cheltuielilor pentru funcționarea unităților de educație timpurie (creșe, grădinițe, s.a.) aflate în administrarea contribuabililor și a sumelor achitate de contribuabili pentru plasarea copiilor la aceste unități (maxim 1.500 lei/lună/copil)- Legea nr. 239/2020.

Revenim în curând cu explicația pe larg a acestor noi beneficii de care se pot bucura companiile în dificultate și cele aflate în insolvență, sub observație sau în reorganizare.

Flowers

test