Plan de organizare IPTANA S.A

Tip:
Anunțuri din Portofoliu
|
Dată:
2020-07-07

Prezentul plan de reorganizare este fundamentat, din punct de vedere legal, pe dispozițiile Legii nr 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, act normativ care a intrat în vigoare în data de 28.06.2014. Având în vedere faptul că data deschiderii procedurii de insolvență a societății debitoare IPTANA S.A a fost data de 23.06.2017, prin raportare la dispozițiile art 343 din actul normativ menționat, reiese că legea aplicabilă din punct de vedere temporal prezentei proceduri este Legea 85.2014..
 

Flowers

test