CITR transferă cu succes termocentrala CET Palas din Constanța în patrimoniul public al UAT Constanța.

Tip:
Comunicate
|
Dată:
2023-06-22

Salvarea termocentralei are loc în premieră în România prin transferul său ca activ către stat, conform prevederilor OUG nr. 60/2019 și adoptată astăzi prin Hotărâre de Guvern.

  • Astfel CITR asigură continuitatea producției de apă caldă și agent termic în municipiul Constanța și asigură păstrarea locurilor de muncă a angajaților, peste 200 de specialiști în termoficare
  • Transferul creează premisele investițiilor în dezvoltarea termocentralei inclusiv către producția energetică în cogenerare, acum când piața din România are nevoie de energie

 

București, 22 iunie 2023 – CITR, liderul pieței de restructurare și insolvență din România, anunță că termocentrala „CET Palas” din Constanța, aflată în proprietatea Electrocentrale Constanța SA, a fost transferată în patrimoniul public de stat, prin finalizarea cu succes a mecanismului prevăzut de Ordonanța de Urgență nr. 60/2019.

Acest mecanism a fost primul transfer de acest tip realizat în România.

Valoarea de transfer a activului este 107,7 mil. lei, raportat la valoarea de piață  stabilită în procedura de insolvență.

„Transferul termocentralei este o soluție identificată de echipa CITR, în calitate de administrator judiciar al Electrocentrale Constanța, în misiunea sa de a salva activitatea companiei prin asigurarea continuității producției de apă caldă și agent termic în municipiul Constanța. Transferul reprezintă unul dintre pilonii de restructurare a activității Electrocentrale Constanța. Strategia pe termen lung este integrarea CET Palas într-un SACET eficient operațional și din punct de vedere energetic care să se poată auto-susține. În acest proces foarte complex a fost realizat cu sprijinul Primăriei Constanța, Ministerului Energiei și Ministerului Finanțelor Publice, care au dat dovadă de multă implicare, deschidere și viziune pe termen lung.” , a spus Florin Constantin, Partener în cadrul CITR

Activ industrial de interes pentru sistemul energetic național, termocentrala „CET Palas” aparținea de Electrocentrale Constanța  SA, unul dintre puținii operatori economici din România ce a putut îndeplini cerințele legale privind transferul unui astfel de activ sub egida dispozițiilor speciale ale Ordonanței 60/2019.

Mecanismul a implicat transferul termocentralei „CET Palas” în proprietatea statului român și administrarea Ministerului Energiei și stingerea creanțelor bugetare deținute în procedură de către Ministerul Finanțelor Publice. Astăzi mecanismul a fost finalizat prin transferul activului în domeniul public al UAT Constanța. Astfel, strategia pe termen lung de a integra CET Palas în SACET Constanța a fost îndeplinită.” a spus Andreea Găișteanu, Senior Insolvency Practitioner, CITR.

Procesul este închis prin aprobarea Hotărârii de Guvern privind trecerea activului din domeniul public al statului, în domeniul public al U.A.T. Constanța adoptată astăzi, 22 iunie 2023.

 

Despre Electrocentrale Constanța SA 

Electrocentrale Constanța SA  a intrat în insolvență în data de 24.05.2019 din cauza pierderilor majore pe lanțul de furnizare a energiei termice. Principalii creditori ai CET Constanța sunt: S.N.G.N. Romgaz , S.N.T.G.N. Transgaz, RAJA  Constanța, Tinmar Energy, Electrica Furnizare, Electrocentrale București și ANAF.

Societatea Electrocentrale Constanța SA este unicul producător de energie termică sub formă de apă fierbinte (peste 95%) necesară încălzirii și preparării apei calde menajere, ce furnizează agent termic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al consumatorilor din Municipiul Constanța. Societatea deține termocentrala CET Palas, pusă în funcțiune în anul 1970. Combustibilul utilizat pentru producerea energiei termice este gazul natural.

 

Electrocentrale Constanța SA este încadrată în categoria infrastructurilor critice naționale (ICN), aflându-se sub protecția și reglementarea specială asigurată de O.U.G nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice.

Planul de reorganizare propus de CITR pentru societatea Electrocentrale Constanța SA aflată în insolvență a fost confirmat de către judecătorul sindic în data de 27 septembrie 2022, acesta fiind aprobat în prealabil de creditorii companiei în procent de peste 98%. Principalul pilon de restructurare asumat prin planul de reorganizare a fost îndeplinit cu succes prin implementarea mecanismului de dare în plată, asigurând pe termen lung angajamentul de a menține furnizarea serviciilor de apă caldă și căldură pentru populația Municipiului Constanța.

 

Flowers

test