CITR filiala București a fost numit lichidatorul judiciar al Euroins

Type:
CITR News
Euroins
|
Date:
2023-06-27

CITR filiala București a fost numit lichidatorul judiciar al Euroins

 

București, 9 iunie 2023 - CITR filiala București a fost numit de către Tribunalul București lichidator judiciar al Euroins.

„În acest proiect complex vom contribui cu tot know how-ul echipei acumulat în ultimii ani în gestionarea unor falimente din piața asigurărilor cu impact major în economia noastră. Pentru primele luni ale acestui proiect ne propunem să asigurăm cât mai multă stabilitate și claritate tuturor celor implicați. Vom fi atenți în mod particular la gestionarea costurilor, pentru bunul mers al procedurii. În al doilea rând, fiindcă vorbim de al doilea faliment pe piața de asigurări din ultimii doi ani, suntem conștienți de impactul sistemic pe care această situație o are și vom folosi instrumentele digitale special create pentru a eficientiza tot procesul. Contăm pe buna colaborare cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, Fondul de Garantare a Asiguraților și celelalte autorități implicate. Așa cum v-am obișnuit, vom asigura transparența întregului proces.” spune Paul Dieter Cîrlănaru, CEO CITR.

În cazul acestui faliment, rolul lichidatorului judiciar, conform mandatului legal, este acela de a gestiona lichidarea companiei și de se asigura că se recuperează cât mai mult din creanțe.

Primul pas din procedura de faliment va fi stabilirea masei credale, identificarea, evaluarea activelor și vânzarea acestora și nu în ultimul rând, identificarea tuturor surselor suplimentare de venituri pentru a ajunge la etapa distribuirii sumelor către creditori. Judecătorul a stabilit un termen până la care toți creditorii care au înregistrat creanțe vor putea depune cereri de înscriere la masa credală.

Pentru cei interesați, termenele legale stabilite de Tribunalul București sunt următoarele:

a) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor 24.07.2023

b) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe 04.08.2023

c) termenul de definitivare a tabelului creanţelor 28.08.2023

d) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor  10.08.2023

Conform legii și deciziei instanței deținătorii de polițe emise de către EUROINS au de astăzi, de la declararea falimentului, maximum 90 de zile pentru a contracta un alt furnizor de RCA și pentru depunerea cererilor de deschidere a dosarelor de daună în situația în care s-a produs un eveniment asigurat acoperit de o poliță de asigurare în vigoare și/sau a cererilor de plată la Fondul de Garantare a Asiguraților, sau 90 de zile de la data naşterii dreptului de creanţă, atunci când acesta s-a născut ulterior . 

Deținătorii de polițe pot solicita în toata această perioadă rezilierea contractelor de asigurare și recuperarea restituirilor de primă sau, în caz, contrar, polițele vor înceta de drept  în 90 de zile, termen care se împlinește la 08.09.2023

Termenul de 90 de zile nu se aplică  contractelor de asigurare încadrate în clasa de asigurări 15 - Garanţii, prevăzută în secţiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care termenul de încetare de drept este de 150 de zile de la data pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, în speță 07.11.2023; în aceleaşi condiţii, încetează de drept şi contractele de reasigurare.

Dreptul creditorilor de asigurări de a solicita plata sumelor cuvenite de la Fondul de Garantare a Asiguraților se naşte la data publicării în Monitorul Oficial al României a Deciziei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 262/17.03.2023.

Detaliile vor fi disponibile pe site-ul www.citr.ro și pe site-ul FGA: https://www.fgaromania.ro/

 

Contact de presă: mihaela.kovacs@citr.ro 

 

 

Flowers

test